Vận chuyển thực phẩm từ Ebay về Việt Nam

Order hàng trên web Ebay

Order hàng trên web Ebay

Order hàng trên web Ebay

Order hàng trên web Ebay

BẢNG GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN BAO THUẾ

Sữa, bánh kẹo, hàng em bé (nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện…), sách, quần áo, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp, …